Image


Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.
Tervist edendava lasteaia e

esmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas.

Tervist edendava lasteaia põhimõtetega, lasteaia tegevust tervise ja turvalisuse valdkondades toetavate materjalidega ja Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (TEL) saate tutvuda veebilehel www.terviseinfo.ee Tervise Arengu Instituut (TAI)